Bouppteckningar
Om intresse finns bland cirkeldeltagarna så kan vi i samband med cirklar titta på exempel på bouppteckningar. Intresse för detta undersöks den närmaste tiden. Gunhild Palo och Karl-Johan Ruisniemi visar på exempel.