Pekka Anttila har nu överlämnat två nyutgivna släktböcker till HTSF
Muonion Asutus 1600-luvun alusta 1930-luvun lopulle,
 del I: Ylimonio ja Kätkäsuvanto 192 sidor och
del II: Alamuonio, Kihlanki-Tapojärvi, Kangosjärvi ja Järvialue. 672 sidor.

Pekkas broder Olavi Anttila 1943-2014 påbörjade arbetet med att
sammanställa Muonio gårdar och boställen. Ett arbete som Pekka
fortsatt och nu har slutfört. Böckerna innehåller intressant information
och bilder till glädje för intresserade av historia och släktforskning.