I Februar startas en kurs som hålles på finska språket.

Läs mer: