KURS i DISGEN

HTSF:s Studieorganisatör Karl-Johan Ruisniemi planerar att starta
en Kurs nu i oktober där du får lära dig använda Släktforskarprogrammet Disgen. Anmäl ditt intresse till honom eller vuxenskolan
i Haparanda så får du veta mera. Kursen är
tänkt att hållas i Vuxenskolans lokaler i Haparanda och kommer att ledas av
Stefan Wennberg. Ange om du kan deltaga under dag- eller kvällstid.

HTSF:s Studieorganisatör
Karl-Johans Ruisniemi
070-647 54 36

Studieförbundet Vuxenskolan
Torget 1 B
953 32 Haparanda
Tel: 0922-613 40

DISGEN

Släktforskarprogrammet
som utvecklas på ideell bas av medlemmar och för medlemmar i Föreningen DIS.
Aktuellt versionsnamn är Disgen 2016 (2016.5).