Perukirjojen ”selkolukua” suunnitellaan opintoryhmissä. Jos asiasta kiinnostuneita löytyy riittävästi, järjestetään tilaisuuksia Gunhild Palon ja Karl-Johan Ruisniemen ohjaamina.