Lördagen den 22 oktober 2016, kl. 13.00.

Plats: Framnäs folkhögskola, Öjebyn, ”Lilla salongen”

Föreningen Dis-Nord inbjuder till föreläsning om Lantmäteriets digitala kartor.

F.d. överlantmätare Bengt-Olov Käck presenterar innehållet i Lantmäteriets arkiv och berättar om hur digitaliseringen gick till. Han kommer även att visa hur man via internet kan gå in och söka i arkivsystemet.

Detta är ett ypperligt tillfälle att bli informerad om hur kartor kan visa släktens flyttningar över tid.

I pausen fikar vi. Anmäl dig gärna till gunilla.kassberg@telia.com, senast 10 oktober,

för att vi ska kunna beräkna fika