Projekt ”Kallioisen Erkki”

Under 2013 har Matarengi Forskarförening och HaparandaTornio Släktforskarförening i sambarbete drivit projektet ”Kallioisen Erkki”. Syftet med projektet har varit att publicera Erik Wahlbergs omfattande forskningsarbete som han utförde och dokumenterade under sin livstid. Eriks forskningsmaterial finns tillgängligt i pappers-format på Nordkalottens kultur och forskningscentrum (Nkfc) i Övertorneå och släktforskningsmaterialet finns även tillgängligt som papperskopior hos några forskarföreningar i bygden. Originalmaterialet förvaras i Övertorneå kommuns arkiv där Nkfc förvaltar materialet.